تبلیغات و پیام رسانی 4-4

درمان واریس

رگ‌های واریسی زمانی ایجاد می‌شوند که دریچه‌هایی که خون را به سمت قلب پمپ می‌کنند ضعیف شده یا آسیب ببینند ...

 902 بازدید


مچ بند نئوپرنی آتل دار با زاويه فانكشنال (چپ و راست) پاک سمن

موارد استفاده - التهاب تاندونی و آسيب بافت نرم - آرتریت روماتوئید برای جلوگیری از انحراف مچ دست - شكستگی استخوان های مچ ...

 3727 بازدیدجستجو

تبلیغات و پیام رسانی 4-4

| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |